De CAO Hellende Daken

De CAO Hellende Daken is altijd in ontwikkeling. Ook het afgelopen jaar is er weer veelvuldig overleg geweest tussen CAO-partijen, met maar één doel: de CAO zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van werkgevers en werknemers in de sector Hellende Daken. En dat is weer gelukt! Lees hier alles over de laatste versie van de CAO.

Voor wie is de CAO Hellende Daken?

De CAO geldt voor de sector hellende daken. Hieronder vallen de hellende dakdekkersbedrijven (schubvormige dakbedekking), rietdekkersbedrijven en leidekkersbedrijven. De CAO is er voor zowel medewerkers met een uitvoerende functie als mensen met een ondersteunende functie die op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de sector. Lidmaatschap van één van de werkgeversverenigingen is een voorwaarde om van de CAO gebruik te kunnen maken.

Meer over de werkingssfeer van de CAO

Waarom een eigen CAO Hellende daken?

De belangrijkste aanleiding om een eigen CAO te sluiten, was de ontevredenheid over de CAO Bouw en Infra. In veel CAO’s worden grote en kleinere branches op één hoop geveegd met als resultaat dat bijvoorbeeld onnodige toeslagen verplicht zijn. Zo’n grote CAO is daardoor onnodig duur. Dit geldt ook voor de CAO Bouw en Infra. Door de brede werkingssfeer en veelheid van betrokken partijen en belangen is de tekst te complex geworden en nauwelijks meer leesbaar. De CAO is uitgegroeid tot een enorm boekwerk van zo’n 400 pagina’s.

Sinds 1 januari 2012 is er daarom een eigen CAO Hellende Daken op maat. Een CAO met daarin arbeidsvoorwaarden die specifiek zijn afgestemd op de branche hellende daken.

1

CAO op maat

2

kort en werkbaar

3

verantwoorde loonontwikkeling

4

overzichtelijk en leesbaar

Aangesloten vakverenigingen

Aangesloten vakverenigingen:

Werknemersvereniging: