Collectieve ongevallenverzekering

Met ingang van 1 januari 2016 loopt de dekking van de uitkering conform artikel 63 CAO Hellende daken, Ongevallenvoorzieningen volledig via het Sociaal Fonds Hellende Daken.

Voorheen liep een stuk collectieve verzekering via de BTER-fondsen en diende het resterende gedeelte bijverzekerd te worden door de individuele bedrijven. Dit bijverzekeren is dus niet meer noodzakelijk. Voorwaarde is uiteraard wel dat de premies voor de Hellende Daken fondsen voldaan worden.

Werkgever is verplicht deel te nemen aan de door de werkgeversverenigingen afgesloten collectieve verzekering. Het kan zijn dat u deze verzekering toch liever zelf afsluit, dan kunt u vrijstelling krijgen voor de collectieve ongevallenverzekering. U dient dan aan te tonen dat, binnen de onderneming een gelijkwaardige verzekering tegen een gelijke of lagere premie van toepassing is. Aangezien u via de CAO collectief verzekerd bent is het logischer dat u, indien u dat al niet heeft gedaan, uw huidige verzekering opzegt. Maar die keus is uiteraard aan u.

Om uw eventuele eigen verzekering op te zeggen in de bijlage het polisblad, de algemene voorwaarden en artikel 63 uit de CAO. Deze kunt u overleggen aan uw huidige verzekeringsmaatschappij om aan te tonen dat u hiervoor verzekerd bent.

Kortom; Voor alle werknemers, waarvoor u premie afdraagt aan de fondsen van de Hellende Daken, bent u verzekerd voor de uitkering welke u conform de CAO aan werknemer dient uit te keren. Het is uiteraard niet het geval dat indien u een eigen ongevallenverzekering hebt afgesloten er bij een ongeval door beide verzekeringen uitgekeerd zal worden.

Download onderstaand:
1) Polisblad collectieve ongevallenverzekering
2) Algemene Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering
3) Artikel 63 collectieve ongevallenvoorziening conform CAO Hellende Daken