Succes rechtszaak regenverlet

In de CAO Hellende Daken is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om WW aan te vragen wegens langdurige regenval. De afgelopen jaren weigerde het UWV echter stelselmatig om de WW-aanvragen wegens regen toe te kennen. Daartegen hebben wij de afgelopen jaren uitvoerig geprocedeerd, omdat we vinden dat CAO-partijen dit zelf kunnen bepalen.

In 2014 stelde de rechtbank ons in het gelijk. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat een WW-aanvraag niet standaard kan worden afgewezen in geval van regen. Het is echter ook niet zo dat iedere dag waarop het regent als onwerkbare werkdag geldt. De rechtbank is van oordeel dat als niet kan worden gewerkt als gevolg van hevige (lees: langdurige) regenval, de werknemers in beginsel aanspraak maken op een WW-uitkering.

Maar wat schetste de verbazing: het UWV ging nog steeds niet tot uitkering over. Sterker nog, men ging in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en diende opnieuw een hele stapel aan papieren in. Inmiddels zijn we twee jaar (!) verder en eindelijk kwam de zaak eind mei voor de Centrale Raad van Beroep.

Maar de vasthoudendheid en het geduld van alle betrokkenen is beloond! Het UWV werd tijdens de rechtszaak door de drie rechters flink aan de tand gevoeld en kwam met weinig tot geen goede argumenten om het beleid wat ze zelf zijn gaan hanteren te rechtvaardigen. De rechters waren zelfs zo duidelijk over de kant die de zaak op zou gaan, dat het UWV zich genoodzaakt zag nog tijdens de zitting het Hoger Beroep in te trekken. Ze hadden een kansloze zaak en op deze manier is het gezichtsverlies voor het UWV beperkt gebleven.

Het is nu wachten op de officiële stukken vanuit de Centrale Raad van Beroep. Uit de manier waarop de dingen zijn opgeschreven, kunnen we gaan bepalen welke (formele) vervolgstappen we gaan zetten richting het UWV. Binnenkort meer, maar één ding is zeker: dit is positief!