Hoe zit het nu precies met onwerkbaar weer?

De kou/vorst zit er weer aan te komen en het CAO-secretariaat is al weer een aantal keer benaderd met de vraag hoe het nu precies zit met onwerkbaar weer en het indienen van de juiste formulieren bij het UWV.

Hieronder een uitleg. Indien deze uitleg nog niet al uw vragen beantwoord neem dan contact op met het CAO-secretariaat (info@cao-hd.nl of 085 – 48 99 050). Wij helpen u dan verder.

In de CAO Hellende Daken is in artikel 43 de mogelijkheid opgenomen tot het aanvragen van WW wegens onwerkbaar weer.

Wat is onwerkbaar weer?
Onwerkbaar weer kan zijn wanneer er door strenge vorst, sneeuw, overstromingen, gladheid, dooi of hoog water het werken onmogelijk wordt gemaakt. Ook geldt voor de leden die gebonden zijn aan de CAO Hellende Daken langdurige regenval als onwerkbaar weer.

Wanneer meld ik onwerkbaar weer?
U dient dit op de eerste dag dat uw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar te melden bij het UWV. Hiervoor gebruikt u het formulier op de website van het UWV ‘melding verzuim wegens onwerkbaar weer’.

U hoeft pas weer een melding te doen als uw werknemers tussen de periodes van verzuim ten minste een volledige week hebben gewerkt.

Wanneer krijgen mijn werknemers WW bij onwerkbaar weer?
U kunt een WW-uitkering voor uw werknemers aanvragen, mits u als werkgever er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden.

Ook gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
  • Uw werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
  • Het onwerkbare weer valt niet meer onder uw normale bedrijfsrisico.
  • U bent niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Hoe zit het met de doorbetaling aan mijn werknemers?
Conform de CAO voor Hellenden Daken, vervalt de loondoorbetalingsverplichting bij onwerkbaar weer van de werkgever. Artikel 7:628, lid 1 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering, dan geschiedt de betaling van de werkloosheidsuitkering door tussenkomst van de werkgever. De werkgever is verplicht de werkloosheidsuitkering aan te vullen tot 100 procent van het vast overeengekomen brutoloon.

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?
Gebruik hiervoor het formulier op de website van het UWV ‘aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’. U dient uiterlijk 4 weken ná de melden van de arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer de werkloosheidsuitkering namens de werknemer aan de vragen.