Opvraag verzamelloonstaat

Met betrekking tot de fondsen SFHD en OOHD, wordt aan het begin van ieder premiejaar gevraagd om opgave te doen over het voorgaande premiejaar. In januari 2017 ontvangt u dus weer het verzoek voor toezending van de verzamelloonstaat. Om het definitieve premiebedrag vast te kunnen stellen, zal u gevraagd worden om uw verzamelloonstaat 2016 op te sturen. Dit zal net zo als dit jaar door PSB worden opgevraagd.

Na ontvangst van uw verzamelloonstaat 2016 vindt er een berekening plaats waarin gekeken wordt naar de eerder verstuurde voorschotnota’s van het voorafgaande jaar. Er wordt een zogeheten eindafrekening gemaakt. Hierop wordt het definitieve premiebedrag vermeld. Eventueel teveel betaalde premie zal kort daarna worden uitgekeerd. Indien blijkt dat u te lage voorschotnota’s heeft ontvangen, dient u het verschil bij te betalen.

De verzamelloonstaat 2016 is weer het uitgangspunt voor de voorschotnota’s die u in 2017 ontvangt.