Premies SFHD en OOHD 2017

De premies SFHD en OOHD blijven in 2017 ten opzichte van 2016 ongewijzigd.

Premies 2016 Premies 2017
SFHD 2% 2%
OOHD 1% 1%

Voor beide premies geldt dat het wordt berekend over het SVW-loon van iedere in dienst zijnde werknemer en is een werkgeverspremie.

Het Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD) en het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD) is verplicht voor werkgevers in de sector Hellende Daken, waarbij de werkgever is aangesloten bij Het Hellende Dak (HHD), Vakfederatie Rietdekkers (VFR) of Vereniging van Leidekkers in Nederland (NVVL).