Sectorpremie

Op het CAO-secretariaat kwamen een aantal vragen binnen over de sectorpremie. Welke sectorpremie er nou precies toegepast moet worden, want de oude sectorcode werkte niet meer met invoeren. Na enig uitzoekwerk is gebleken dat de sectorcode onveranderd is, maar dat er twee nullen voor moeten worden ingevuld.

Onder welke sectorcode vallen de Hellende Daken
De bedrijven die hun overwegende bedrijfsactiviteiten/omzet hebben in de sector van de Hellende Daken vallen onder de sectorcode 3 Bouwbedrijf (in het systeem 003 invullen).

Hoogte sectorpremie
De sectorpremie voor 2017 daalt ten opzichte van 2016. De premie voor 2016 was 1,82% en wordt voor 2017 1,58%.

Wie bepaalt er in welke sector u met uw bedrijf valt?
De Belastingdienst stelt de sectorcode bij beschikking vast. Wanneer een bedrijf zich bij de Belastingdienst aanmeldt als startende werkgever, geeft hij/zij aan welke werkzaamheden het bedrijf uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de fiscus onder welke sector het bedrijf valt.

U vindt de juiste sectorcode in de beschikking sectoraansluiting die u heeft ontvangen toen u zich aanmeldde als werkgever bij de Belastingdienst. Ook staat de beschikte sector op de jaarlijkse beschikking Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Sinds dit jaar controleert de Belastingdienst altijd of de door de werkgever opgegeven sectorcode gelijk is aan de geregistreerde code. Ook kan het zo zijn dat de Belastingdienst bij uw bedrijf langskomt voor controle.

Wanneer de maatschappelijke functie van u als werkgever anders is dan volgens de beschikking, dan moet u dat schriftelijk melden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt dan of en zo ja, met ingang van wanneer, de andere sector van toepassing is.

Als u een onjuiste sectorcode heeft toegepast in de loonaangifte, dan moet u dit corrigeren via een correctiebericht. Wanneer u een onjuiste sector vermeld in de loonaangifte, kunnen hiervoor een naheffingstoeslag en een boete op volgen.

Let dus goed op en gebruik de juiste sectorcode!