Hoe meld ik onwerkbaar weer bij het UWV?

De kou/vorst is weer in het land en hierdoor kan er in veel gevallen niet het dak op worden gegaan. Om een WW-uitkering voor uw medewerkers aan te vragen moet u hiervan allereerst melding maken bij het UWV en dient u het formulier ‘melding verzuim wegens onwerkbaar weer’ in te vullen.

Gezien de telefoontjes die hierover binnenkomen op het CAO-secretariaat bestaat er kennelijk wat onduidelijkheid over onder andere de gevraagde sector OSV en risicopremiegroep die u op dit formulier ingevuld moeten worden.

Hierbij de uitleg welke stappen u moet volgen en welke codes u moet gebruiken om een melding te doen en een WW-uitkering kunt aanvragen bij het UWV.

Wanneer meld ik onwerkbaar weer?
U dient dit op de eerste dag dat uw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer te melden bij het UWV. Doe dit dus direct!

Waar meld ik onwerkbaar weer?
Hiervoor gebruikt u het formulier op de website van het UWV ‘melding verzuim wegens onwerkbaar weer’.
Hebben uw medewerkers tussen de periodes van onwerkbaar minimaal een volledige werkweek gewerkt? Stuur dan weer een nieuwe melding op!

Er moet een sector OSV ingevuld worden … wat is dit?
De sector OSV is de sector waar de Belastingdienst u heeft ingedeeld. Wanneer een bedrijf zich bij de belastingdienst aanmeldt als startende werkgever, geeft hij/zij aan welke werkzaamheden het bedrijf uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de fiscus onder welke sector het bedrijf valt.

Wat moet er bij sector OSV ingevuld worden?
De bedrijven die hun overwegende bedrijfsactiviteiten/omzet hebben in de sector van de Hellende Daken vallen onder de sectorcode 3 Bouwbedrijf. U dient dan op het formulier bij Sector OSV 003 in te vullen. 

Er moet een risicopremiegroep ingevuld worden …. wat is dit?
Dit is de code voor een groep binnen een sector. Net zoals de sectorcode krijgt u deze code ook van de Belastingdienst.

Wat moet er ingevuld worden bij de risicopremiegroep?
Het is gebleken dat dit niet voor ieder bedrijf werkzaam in de sector Hellende Daken hetzelfde is. Het ene bedrijf valt onder risicopremiegroep 01 en het andere bedrijf valt onder risicopremiegroep 02.

Jammer genoeg kunnen wij op het CAO-secretariaat niet voor iedereen bij het UWV navragen onder welke sector en risicogroep uw bedrijf valt. Dit moet namelijk echt iemand van het bedrijf zelf doen. Deze informatie mag het UWV namelijk niet aan derden doorgeven.

Ons advies:
wanneer u twijfelt onder welke sector en/of risicogroep u valt, neem dan contact op met het UWV. Dit telefoontje kost u een paar minuten tijd en verzekert u van het juist invullen van het formulier. Het UWV is bereikbaar op: 0900 – 9295. Houdt uw loonheffingsnummer bij de hand, want daar wordt naar gevraagd. Tevens worden er een aantal controlevragen door het UWV gesteld, dus laat echt iemand bellen die bevoegd is.

Nb. Vergeet niet voor uw personeel een WW-uitkering met betrekking tot arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer aan te vragen. U kunt een WW-uitkering voor uw werknemers aanvragen, mits u als werkgever er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden.

Gebruik hiervoor het formulier op de website van het UWV ‘aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’. U dient uiterlijk 4 weken ná de melden van de arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer de werkloosheidsuitkering namens de werknemer aan de vragen.

Indien hiermee nog niet al uw vragen zijn beantwoord, neem dan contact op met het CAO-secretariaat (info@cao-hd.nl of 085 – 48 99 050). Wij helpen u dan graag verder.