Premies SFHD en OOHD 2018

Door CAO-partijen is afgesproken dat de heffing van het fonds SFHD in 2018 1,75% over het SVW-loon bedraagt. Dit is dus ten opzichte van 2017 een verlaging van 0,25%.

De premie voor het scholingsfonds OOHD blijft in 2018 gelijk ten opzichte van 2017, namelijk 1% over het SVW-loon.

  premie 2017 premie 2018
SFHD 2% 1,75%
OOHD 1% 1%