Lonen per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 wordt het loon van de werknemers, vallend onder de CAO voor Hellende Daken, met 1 procent verhoogd.

Net zoals bij afgelopen loonsverhoging  is de loonsverhoging niet van toepassing  voor de werknemer wiens loon 110 procent of meer bedraagt dan de toepasselijke loonschaal.

En de werknemer wiens loon inclusief de loonsverhoging boven de 110 procent uitkomt van de toepasselijke loonschaal heeft recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 110 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt.

Dit betekent dus dat een werknemer of;
– geen recht heeft op de loonsverhoging
– recht heeft op deel van  loonsverhoging
– recht heeft op de volledige loonsverhoging

Zorg er altijd voor dat uw werknemer in de juiste functiegroep is ingedeeld. Op basis van deze functiegroep zijn de loonschalen vastgesteld.

Uiteraard staat het u geheel vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Klik hier voor een overzicht van de lonen.