Premies SFHD en OOHD 2019

Door CAO-partijen is afgesproken dat de heffing van de fondsen SFHD en OOHD in 2019 gelijk blijft ten opzichte van 2018. Beide premies worden geheven over het SVW-loon.

premie 2018 premie 2019
SFHD 1,75% 1,75%
OOHD 1% 1%