Gebonden aan de CAO voor Hellende Daken …. uitgesloten van deelname aan PAWW

“In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard.

Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2016 bouw je vanaf het 10e jaar een halve maand WW-recht op. Tot en met het 10e dienstjaar blijft dat een maand per dienstjaar. Het opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 blijft bestaan als grondslag voor je WW recht. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op één maand WW.

De maximale WW-duur wordt geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden. De overgangsregeling is dat deze afbouw plaatsvindt met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (14 kwartalen). De hoogte van de WW blijft ongewijzigd, dat wil zeggen, loongerelateerd.

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering en waarover waar per sector door werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over kunnen worden gemaakt. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

Op het CAO-secretariaat zijn verschillende telefoontjes binnengekomen met vragen over de PAWW. Werkgevers zijn vanuit de Bouw & Infra aangeschreven door de stichting PAWW over deelname voor de werknemers en vragen zich af dit juist is. Dat is niet juist!

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Een verplichting ontstaat pas wanneer partijen dat in de CAO overeenkomen en deze bepaling algemeen verbindend wordt verklaard. De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende

In de Bouw zijn partijen een CAO overeengekomen die algemeen verbindend is verklaard. In de CAO voor Hellende Daken zijn de werkgevers die direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige CAO uitdrukkelijk gedispenseerd van de CAO Bouw en Infra en worden in deze CAO dus niet gezien als werkgever in de Bouw en Infra.

Kortom: Werkgevers gebonden aan de CAO voor Hellende Daken zijn uitgesloten van deelname aan PAWW. Partijen bij de CAO voor Hellende Daken hebben geen afspraken gemaakt over deelname aan PAWW.”