Lonen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt het loon van de werknemers, vallend onder de CAO voor Hellende Daken, met 2 procent verhoogd.

De loonsverhoging niet van toepassing voor de werknemer wiens loon 115 procent of meer bedraagt dan de toepasselijke loonschaal (let op, dit was voorheen 110 procent).

En de werknemer wiens loon inclusief de loonsverhoging boven de 115 procent uitkomt van de toepasselijke loonschaal heeft recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt.

Dit betekent dus dat een werknemer of;
– geen recht heeft op de loonsverhoging
– recht heeft op deel van loonsverhoging
– recht heeft op de volledige loonsverhoging

Zorg er altijd voor dat uw werknemer in de juiste functiegroep is ingedeeld. Op basis van deze functiegroep zijn de loonschalen vastgesteld.

Uiteraard staat het u geheel vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Klik hier voor een overzicht van de lonen.