Goed nieuws! Nieuw principe akkoord CAO voor Hellende Daken bereikt

Het in 2018 bereikte principe akkoord met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden CAO voor Hellende Daken werd op een aantal punten door leden van de werknemersvereniging LBV afgewezen. Dit betekende dat CAO-partijen opnieuw met elkaar om tafel moesten.

Na een constructieve onderhandeling is er onlangs een nieuw principe akkoord bereikt. De leden van de werkgeverspartijen GNL (sectie daken), VFR en NVVL hadden aan de CAO commissie een mandaat meegegeven en de gemaakte afspraken zijn binnen dit mandaat gebleven. Werkgeverspartijen zijn dus akkoord met het bereikte resultaat.
Bij de werknemersvereniging LBV loopt momenteel een referendum waarin haar leden hun stem uit kunnen brengen. Als de leden van de LBV zich kunnen vinden in dit akkoord, is er definitief een nieuwe CAO.

De belangrijkste afspraken zijn:
• Looptijd van 39 maanden (1 januari 2019 tot en met 31 maart 2022)
• 1% loonsverhoging per 1 juli 2019
• De loonsverhoging geldt niet voor de werknemers wiens loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. Dit was 110 procent.
• De jubileumuitkering bij een 40-jarig dienstverband is verlaagd van 2 bruto maandlonen naar 1 bruto maandloon.
• Het geboorteverlof wordt verhoogd van 2 naar 5 dagen verlof en zijn er afspraken gemaakt inzake aanvullend geboorteverlof
• Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verhoogd van 4 naar 6 weken
• Het buitengewoon verlof met betrekking tot bezoek huisarts, tandarts en specialist is aangepast en zal in overleg met de werkgever plaatsvinden met een maximum van 2 uren per bezoek.
• De rechtspositie AOW-gerechtigden is vastgelegd.

Verder zijn er afspraken gemaakt over:

RI&E
Partijen bij deze CAO zullen zich gedurende de looptijd van de CAO maximaal inspannen om een RI&E te realiseren voor de sector Hellende Daken.

Er is al een start gemaakt met de ontwikkeling van een digitale RI&E en de verwachting is deze zeker dit jaar gereed te hebben.

PAGO
Partijen bij deze CAO zullen zich gedurende de looptijd van de CAO maximaal inspannen om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ontwikkelen voor de sector Hellende Daken.

Ook hier is al een start mee gemaakt om dit zo snel mogelijk te kunnen gaan aanbieden aan de werknemers waarvan de werkgever is aangesloten bij de CAO.

Dan is op veler verzoek de CAO flink ‘opgeschoond’ door de artikelen te verwijderen die zijn komen te vervallen, zoals bijvoorbeeld de reisurenvergoeding en de vergoeding schadevrij rijden. Per 1 juli 2014 zijn onder andere deze vergoedingen omgezet in een persoonlijke toeslag. Uiteraard blijven deze persoonlijke toeslagen tot einde dienstverband voor uw medewerkers van toepassing!

Door deze ‘opschoning’ is de CAO dunner en nog makkelijker leesbaar geworden.

Uiteraard zullen alle wijzigingen uitgewerkt worden wanneer de CAO definitief is en zullen er CAO-boekjes worden verstuurd.