CAO voor Hellende Daken

Een korte, werkbare en betaalbare CAO specifiek afgestemd op de branche.

Wilt u meer weten over de vele voordelen die de branche specifieke CAO biedt, neem dan contact op met de specialisten op het CAO-secretariaat 085 4899050 of info@cao-hd.nl. Zij kunnen u helpen de overstap binnen uw bedrijf soepel te laten verlopen.

Toepassen CAO Hellende Daken

De werkgeversorganisaties Gebouwschil Nederland (GNL) sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers (NVVL) hebben de CAO voor Hellende Daken voor haar leden afgesloten. Een voorwaarde om deze CAO toe te passen binnen uw bedrijf is, dat u bij één van deze drie verenigingen aangesloten moet zijn en onder de werkingssfeer van de CAO moet vallen. De CAO is er voor zowel medewerkers met een uitvoerende functie als mensen met een ondersteunende functie die op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de sector.

Meer over de werkingssfeer van de CAO

CAO voordelen

1

minimum CAO

Dit betekent dat u de ruimte heeft om af te wijken van de CAO. Uiteraard alleen in het voordeel van uw werknemer. U bent dus niet gebonden aan dure regelingen die CAO partijen met elkaar zijn overeengekomen. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan hoge loonschalen of dure toeslagen. In plaats daarvan kunt u maatwerk afspreken met uw werknemers.

2

Salaris passend bij de functie

In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van stagiaire tot meester dakdekker opgenomen. Dit betekent dat uw werknemers in de juiste functiegroep ingedeeld kunnen worden en daardoor ook juist worden verloond.

3

Gratis medische keuring (PAGO)

Iedere werknemer die onder de CAO voor Hellende Daken valt heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

4

Meer flexibiliteit door mogelijkheid meerdere tijdelijke contracten

Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd. Dus u kunt 6 arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van 48 maanden aanbieden. Pas bij de 7e arbeidsovereenkomst is werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Dit is veel ruimer dan bij andere CAO’s.

5

Gratis opleidingen

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Hellende Daken biedt gratis opleidingen aan via de OOHD Academy. Ieder aangesloten lid kan gebruik maken van dit leerportaal welke speciaal voor de branche is opgezet.

6

Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds biedt subsidiemogelijkheden op een breed pakket aan opleidingen en cursussen specifiek afgestemd op de werkzaamheden binnen uw bedrijf.

7

Urenregister

Door de invoering van het urenregister kan er in de zomertijd extra omzet gegenereerd worden, zodat er in de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. Uiteraard is het urenregister ook te gebruiken tijdens extreme hitte.

Aangesloten vakverenigingen

Aangesloten vakverenigingen:

Werknemersvereniging: