Tussentijdse wijziging van de CAO

Na een periode van voorbereidingen en onderhandelingen zijn de CAO-partijen in december 2016 gekomen tot nieuwe afspraken en heeft er een tussentijdse wijziging van de CAO plaatsgevonden. De looptijd van de nieuwe CAO Hellende Daken is van 1 januari 2014 t/m 31 december 2018. Jaarlijks wordt de CAO geëvalueerd, de wensen besproken alsmede de loonruimte bekeken.