Eigen Sociaal en Opleidingsfonds Hellende Daken

Per 1 januari 2016 vallen de werkgevers die aangesloten zijn bij één van de drie vakverenigingen (Het Hellend Dak, Vakfederatie Rietdekkers of Vereniging van Leidekkers in Nederland) niet meer onder de werkingssfeer van de CAO BTER Bouw & Infra.

Vanaf 1 januari 2016 gaan deze bedrijven premie betalen aan het Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD) en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD).

Alle leden hebben informatie van SFHD en OOHD ontvangen over de wijze van inning van de premie.