Nieuwe CAO definitief van kracht geworden

Werkgeverspartijen Gebouwschil Nederland (GNL) sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers (VFR), Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) en de werknemersvereniging Landelijke Belangenvereniging (LBV) hebben ingestemd met het bereikte principeakkoord CAO voor Hellende Daken. De CAO is inmiddels formeel aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat de nieuwe CAO definitief van kracht is geworden. De CAO treedt per 1 januari 2019 met terug werkende kracht in werking en loopt tot en met 31 maart 2022.

Op veler verzoek is de CAO flink ‘opgeschoond’. De artikelen die zijn komen te vervallen zijn verwijdert, zoals bijvoorbeeld de reisurenvergoeding en de vergoeding schadevrij rijden. Per 1 juli 2014 zijn onder andere deze vergoedingen omgezet in een persoonlijke toeslag. Uiteraard blijven deze persoonlijke toeslagen tot einde dienstverband van uw medewerkers van toepassing! De nieuwe CAO is hierdoor nog beter leesbaar, duidelijker en praktischer geworden.

Om u snel wegwijs te maken in de CAO voor Hellende Daken, geven wij u in deze CAO-nieuwsbrief een korte uitleg bij de aangepaste artikelen en gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Op dit moment wordt het opmaken en drukken van de CAO-boekjes in gang gezet. Zodra deze gereed zijn, ontvangt u een CAO-boekje.

Heeft u vragen over de CAO, neem dan contact op met het secretariaat, telefoonnummer: 085 489 90 50 of stuur een mail naar info@cao-hd.nl.

Noot. In de CAO wordt in de artikelen uitgegaan van een fulltime dienstverband. Voor deeltijders geldt dat ze recht hebben op een evenredig gedeelte, afhankelijk van de omvang van het dienstverband.