Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

In de CAO voor Hellende Daken hebben Gebouwschil Nederland (GNL) sectie daken, de Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) enerzijds en de Landelijke Belangenvereniging (LBV) anderzijds met ingang van 1 januari 2019 afgesproken om in het kader van Duurzame Inzetbaarheid een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ontwikkelen voor de sector. Deze PAGO wordt aan iedere werknemer waarvan de werkgever lid is van één van bovenstaande werkgeversverenigingen én valt onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken, gratis aangeboden.

Wat is een PAGO
Een PAGO is en medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk.

Bekijk hier de video om een indruk te krijgen van het PAGO.