A-blad Hellende Daken voor betere en veiligere arbeidsomstandigheden

Werken op het dak brengt risico’s met zich mee, er wordt gewerkt op een schuin werkvlak, vaak ongelijk en in een vaak onnatuurlijke werkhouding. Dit kan leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wet binnen je bedrijf. Daarnaast zijn er andere regelingen, waaronder het A-blad, waar bedrijven rekening mee moeten houden.

Voor de branche Hellende Daken is het vernieuwde A-blad hellende daken beschikbaar. In het kader van dit A-blad hebben de partijen een aantal afspraken gemaakt, met als doel het bereiken van een hoger niveau met betrekking tot bescherming. In dit A-blad wordt beschreven hoe veilig en gezond gewerkt moet worden bij het aanbrengen van de eerst waterkerende laag op hellende daken en zijn er afspraken vastgelegd waarmee de gevaren voor veiligheid en gezondheid kunnen worden teruggedrongen en beheerst.

Download hier het A-blad