CAO akkoord bereikt: loonstijgingen 2020 en 2021

CAO partijen (werkgeverspartijen Gebouwschil Nederland (GNL) sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers (VFR), Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) en de werknemersvereniging Landelijke Belangen Vereniging (LBV), hebben een akkoord bereikt over de loonstijgingen in 2020 en 2021 in de cao voor de Hellende Daken.

De gemaakte loonafspraken zijn:
• Per 1 januari 2020 wordt het loon van de werknemer verhoogd met 2,25%
• Per 1 januari 2021 wordt het loon van de werknemer verhoogd met 2,25%

De genoemde loonsverhoging geldt niet voor de werknemers wiens loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt. Het staat u uiteraard vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Verder is er een aanpassing doorgevoerd ten gevolge van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en is er in artikel 4 een nieuw dispensatiekader opgenomen.

De gemaakte afspraken en loontabellen worden momenteel uitgewerkt en aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. U ontvangt de gemaakte afspraken middels een inlay voor in het CAO boekje.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het CAO-secretariaat, telefoonnummer: 085 489 90 50 of stuur een mail naar info@cao-hd.nl.