WW-premies flexwerkers fors hoger vanaf 1 januari 2020

Steeds minder mensen werken op basis van een vast contract. Dit fenomeen kennen we al jaren, en we hebben al meerdere wetswijzigingen achter de rug waarmee geprobeerd is om deze ontwikkeling te veranderen. De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is de bekendste. Dit leverde onder meer de transitievergoeding op en het beperkte de maximale duur van tijdelijke contracten. Dat dit er alleen maar voor gezorgd heeft dat mensen nog kortere contracten krijgen dan voorheen is inmiddels ook duidelijk. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een poging om de fouten die gemaakt zijn bij de WWZ te repareren.

Of de nieuwe maatregelen wel het gewenste effect hebben, is zoals altijd de vraag. Er verandert ook nogal wat. Eén van de wijzigingen die van de WAB vaak onderbelicht blijft, is de verandering in de WW-premie. Nu is de premiehoogte nog afhankelijk van de sector, maar dat houdt vanaf 1 januari as op. Na die datum komt er een groot verschil tussen de premie die betaald wordt voor werknemers met een flexibel contract en werknemers met een vast contract.

Lage WW-premie van +/- 2,78%
Hiervoor moet je kunnen aantonen dat de werknemer 1) een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft 2) dit een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd en 3) dat het aantal contracturen van de werknemer niet teveel varieert. Met name aan de derde eis zitten de nodige haken en ogen. Wat bijvoorbeeld niet werkt, is een vast 0-urencontract aanbieden. Want daarmee is de ‘omvang van de te verrichten arbeid’ niet vastgelegd. Bovendien kan de hoge premie ook met terugwerkende kracht worden geheven, zodat beëindiging van een vast contract binnen de proeftijd ook geen lagere premie oplevert. Er zit dus een risico aan het ‘oprekken’ van de nieuwe regels.

Hoge WW-premie van +/- 7,78%
Alle overige contracten vallen in deze categorie. Dat betekent dat voor elke werknemer met een tijdelijk of variabel contract een hogere premie betaald moet worden. Gecombineerd met soepelere regels rondom tijdelijke contracten is de bedoeling hiervan dat meer werknemers een vast contract aangeboden zullen krijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp en advies over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans kunt u contact opnemen met het CAO-secretariaat, telefoonnummer: 085 – 489 90 50.