Kan het werk op de bouwplaats doorgaan?

Vooralsnog kunnen bouwplaatsen openblijven en kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen een verminderde kans op besmetting. Wel dient u de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

  • Hygiëneregels moeten goed nageleefd worden. Besteed hierbij bijvoorbeeld extra aandacht aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen, zoals deurkrukken of telefoons. Communiceer duidelijk met de werknemers over deze hygiënemaatregelen.
  • Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
  • Ga niet meer tegelijkertijd schaften, maar doe dit in verschillende shifts.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • De werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties laten werken.
  • Contacten met externen zo veel als mogelijk beperken. Afspraken hierover maken met leveranciers en onderaannemers. Bijvoorbeeld leveranties buiten de bouwplaats te laten plaatsvinden en onderaannemers in eigen bus laten schaften.
  • Elkaar (streng) aanspreken op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag.

Bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de GGD inschakelen voor advies over voortzetten werkzaamheden.