Nieuw systeem aanleveren verzamelloonstaat

Met betrekking tot de fondsen SFHD en OOHD, wordt aan u aan het begin van ieder kalenderjaar gevraagd om opgave te doen over het voorgaande kalenderjaar. Dit doen we middels opvraag van de verzamelloonstaat.

De wijze van het aanleveren van uw verzamelloonstaat is veranderd. Vanaf dit jaar levert u uw verzamelloonstaat via een digitale portal aan. Op deze portal beheren wij uw gegevens ten behoeve van de premiebetalingen. U kunt in de portal uw verzamelloonstaat uploaden, opgave doen van uw loonsom en u kunt uw facturen inzien.

Daarnaast heeft u via de portal inzicht in uw werknemersgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de werknemers uit te nodigen voor een PAGO. Deze Periodieke ArbeidsGezondheidskundige Onderzoeken zijn afgesproken in de CAO. Het is belangrijk dat u de juiste werknemersgegevens doorgeeft, zodat alle werknemers conform de bepalingen uit de CAO een PAGO uitnodiging ontvangen.

U ontvangt op korte termijn de instructies met betrekking tot het aanleveren van uw verzamelloonstaat en het gebruik van de portal. Na ontvangst van uw verzamelloonstaat ontvangt u de eindafrekening van 2019 en de voorschotnota 2020.