Wettelijk minimum lonen (WML) per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) stijgen per 1 juli 2020 met 1,6 procent ten opzichte van januari 2020.

Hieronder een overzicht van het WML (loongroep 1, werknemers met een lager ondersteunende functie) per 1 juli 2020 conform de CAO Hellende daken;

Een volledig overzicht van alle lonen kunt u terugvinden in de tussentijdse wijzigingen van de CAO Hellende Daken.

Download hier de tussentijdse wijzigingen.