Digitale branche RI&E nu gratis beschikbaar

Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E speciaal voor de Hellende Daken branche ontwikkeld. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan hier gratis gebruik van maken.

Wat is een RI&E precies
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen daarvan. Met die twee samen kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen.

Is een RI&E verplicht?
De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers.

Toetsing RI&E
Volgens de Arbowet hoeven bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgesteld RI&E instrument, de RI&E niet meer te laten toetsen door een  gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. De branche RI&E Hellende Daken is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen.

Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van een geldige RI&E?
Kunt u bij controle door de Inspectie SZW geen geldige RI&E laten zien, dan kan dat een boete van
€ 4.500 betekenen. Wanneer het plan van aanpak ontbreekt kunt u een boete van € 3.000 krijgen.

Tot halverwege 2019 kreeg een bedrijf dat tijdens een bedrijfsbezoek niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak een waarschuwing. De huidige aanpak is dat er niet meer wordt gewaarschuwd, maar er direct een boete volgt.

Maar belangrijker nog dan de hoogte van de boetes is de veiligheid van uw personeel. De RI&E vormt als het ware de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen en zorgen voor een veilige werkomgeving!