Arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer

Vanaf 1 januari 2020 zijn de sectorfondsen afgeschaft middels de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) i.v.m. verandering van de WW-premie. De WW-uitkeringen die mogelijk worden toegekend i.v.m. onwerkbaar weer worden dan niet meer uit het sectorfonds vergoed maar uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Om die reden is vanaf 1 januari 2020 de Regeling onwerkbaar weer ingevoerd. Deze regeling voert uniforme wachttijden in voor buitengewone natuurlijke omstandigheden zodat er in CAO’s geen verschillende afspraken omtrent wachttijden worden gemaakt. Hierdoor komt er geen onredelijke verhouding te liggen op de Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) en daardoor de WW-schade niet wordt afgeschoven op het collectief maar ook wordt gedragen door de sector.

Omdat de Regeling kort op de invoeringsdatum is aangenomen is er wel een overgangsartikel in de regeling opgenomen. Tot 1 november 2020 hoefde de nog niet-gespecificeerde buitengewone natuurlijke omstandigheden niet opgenomen te worden in de CAO en hoefde alleen de voorwaarden waaronder er niet gewerkt wordt, te worden gespecificeerd.

Onlangs is er door CAO partijen overlegd over de invulling van de buitengewone natuurlijke omstandigheden en hebben een akkoord bereikt over artikel 38 van de CAO Hellende Daken.