Loonbetaling week 53

Eens in de vijf of zes jaar is er sprake van een week 53. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 364 dagen heeft maar 365 of 366 dagen. Het jaar 2020 is zo’n jaar met een week 53. Bij de bepaling van de loonschalen in de CAO Hellende Daken is geen rekening gehouden met een de 53e week in 2020.

Heeft u een loontijdvak van 4 weken, dan houdt dat in dat de laatste periode (periode 13 van 30 november 2020 tot en met 3 januari 2021) uit 5 weken bestaat. Dit is van belang voor werknemers met een uurloon of een periodeloon. In de CAO voor Hellende Daken is week 53 niet in het (uur)loon en/of de loontabellen verdisconteerd. Werknemers met een uurloon krijgen in deze periode dus 5 weken betaald. Dit geldt ook voor 4-wekenloners met een periodeloon.

Voor maandverloning is dit niet van toepassing, omdat de maand van 1 tot en met 31 december 2020 loopt.