Wettelijk minimum lonen (WML) per 1 januari 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) stijgen per 1 januari 2021 met 0,29 procent ten opzichte van juli 2020.

Hieronder een overzicht van het WML (loongroep 1, werknemers met een lager ondersteunende functie) per 1 januari 2021 conform de CAO Hellende daken.