Wel of geen doorbetaling bij thuisquarantaine?

Doordat er zoveel verandert rondom het coronavirus is het als ondernemer lastig om alle arbeidsrechtelijke regels up-to-date te houden. In dit artikel wordt ingegaan op scenario’s waarbij je als werkgever verplicht bent om het salaris van je werknemer door te betalen in geval van thuisquarantaine. Kortgezegd komt het erop neer dat je als werkgever verplicht bent een werknemer door te betalen als thuiswerken niet mogelijk is. Dat zal voor de werknemers die op het dak/buiten werkzaam zijn dus vrijwel altijd het geval zijn. Het geldt ook als niet de werknemer zelf maar een huisgenoot ziek is.

Scenario’s
1. Het moge duidelijk zijn dat een werknemer recht heeft op salaris als hij ziek is als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Maar wat als een werknemer wel besmet is met het coronavirus en hierdoor in thuisquarantaine zit, maar verder geen ziekteverschijnselen heeft? Moet het loon dan alsnog worden doorbetaald?
2. Of wat als één van de huisgenoten van de werknemer besmet is met het coronavirus waardoor de werknemer ook in thuisquarantaine moet. Heeft een werknemer in dat geval ook recht op doorbetaling? Hieronder zal antwoord worden gegeven op deze vragen.

scenario 1. Wel besmet en geen ziekteverschijnselen
Mocht één van uw medewerkers zich in de ongelukkige situatie bevinden dat hij besmet is geraakt met het coronavirus, maar heeft hij het ‘geluk’ dat hij geen nadelige gevolgen ervan ondervindt? Dan is een werkgever niet verplicht om de werknemer door te betalen als de medewerker de mogelijkheid heeft om door te werken vanuit huis. Aangezien de werknemer niet ‘echt’ ziek is gaat de overheid ervan uit dat je als werknemer in dat geval gewoon door kunt werken. Maar als je als werkgever niet in de gelegenheid bent om je werknemer thuis te laten werken (zoals op het dak) dan heeft de werknemer wel recht op doorbetaling zolang hij in thuisquarantaine zit.
De overheid heeft ervoor gekozen om de financiële gevolgen van een thuisquarantaine bij de werkgevers neer te leggen. Waarschijnlijk is niet iedere werkgever even blij met deze beslissing van de overheid. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de meeste ondernemers, aangezien een groot deel van de werknemers niet vanuit huis kan werken. Wat je ook van de beslissing vindt, het voorkomt in ieder geval dat werknemers hun verplichting tot thuisquarantaine bij de werkgever verzwijgen om te voorkomen dat zij gedurende de thuisquarantaine geen salaris ontvangen.

Scenario 2: Niet besmet wel thuisquarantaine
Wat gebeurt er als één van de huisgenoten van je werknemer besmet is met het coronavirus waardoor je werknemer ook in thuisquarantaine moet. Moet je je werknemer in dat geval ook doorbetalen? Zolang thuiswerken mogelijk is en de werknemer niet ziek is, hoef je als werkgever de werknemer niet door te betalen.
Is thuiswerken niet mogelijk? Dan ben je als werkgever verplicht om je werknemer door te betalen tot de thuisquarantaine eindigt. Voor beëindiging van de thuisquarantaine gelden de volgende regels. Heeft de werknemer geen klachten? Dan kan hij zich vijf dagen na het laatste contact met zijn huisgenoot laten testen. Is deze test negatief? Dan eindigt voor de werknemer de thuisquarantaine.

Kortom
Wees er als ondernemer dus op bedacht dat je verplicht bent om een werknemer in thuisquarantaine door te betalen als thuiswerken niet mogelijk is. Heeft u verdere vragen over corona op de werkvloer en de omgang met werknemers in deze tijd? Neem voor vrijblijvend advies contact op met het CAO-secretariaat, dit kan door te mailen naar info@cao-hd.nl of bel naar 085-4899050