Onwerkbaar weer: hoe zit dat nou precies en welke stappen moet ik ondernemen?!

Bij extreem weer kan uw bedrijf stil komen te liggen. Bijvoorbeeld bij strenge vorst, hoog water of sneeuw. Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering.

In de CAO voor Hellende daken is in artikel 38 de regeling arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer opgenomen. Werkgevers die vallen onder de CAO Hellende Daken kunnen onder bepaalde voorwaarden WW aanvragen als er niet gewerkt kan worden wegens ‘onwerkbaar weer’.

1)           Melden onwerkbaar weer bij het UWV

Meld onwerkbaar weer dagelijks vóór 10.00 uur bij het UWV. Deze melding geldt voor de hele dag. Doe de melding vanaf de allereerste dag dat de werknemers niet kunnen werken.

De melding via het werkgeversportaal moet u met E-herkenning3 doen. Het oude formulier kan niet meer worden gebruikt. E-herkenning is door het ministerie noodzakelijk geacht, aangezien er privacy gevoelige informatie gevraagd wordt bij de melding. Dit betreft het BSN nummer van uw werknemers. Deze informatie moet beveiligd worden verzonden.

Per werknemer dient het volgende te worden aangegeven;
– welke aantal uren op welke werklocatie en voor welk tijdvak er geen werk kan worden verricht
– de functie van de werknemer
– de reden waarom er niet gewerkt kan worden.

Bij de melding wordt gesproken over de zogenaamde A1 verklaring. Deze hoeft u alleen bij te voegen als uw werknemer voor uw bedrijf in het buitenland werkt.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer | UWV | Werkgevers

2)           WW uitkering aanvragen

Het is belangrijk dat u de uitkering op tijd aanvraagt. Doe dit binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken. Als u de uitkering later aanvraagt, wordt uw aanvraag door het UWV niet meer in behandeling genomen. Uw werknemer krijgt dan geen WW-uitkering.

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer | UWV | Werkgevers

Wachtdagen

De eerste dagen waarop uw werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Deze wachtdagen betaalt u het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen kunt u dus geen WW-uitkering krijgen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen. Let op: doe ook op wachtdagen een melding van onwerkbaar weer!

 • Voor vorst, ijzel of sneeuw gelden er per *winterseizoen twee wachtdagen
 • Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar.
 • Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van wachtdagen.
 • Bij onwerkbaar weer wegens langdurige regen, gelden er 19 wachtdagen per kalanderjaar.
  *een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Welke voorwaarden gelden voor WW bij onwerkbaar weer?

U moet er als werkgever alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden er nog de volgende voorwaarden;

 • Uw werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
 • De werknemer mag op de gemelde dagen niet werken. Is er vervangend werk voor de
  werknemer(s), dan kan er geen WW aangevraagd worden.
 • Uw werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
 • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt.
 • U kunt alleen WW wegens onwerkbaar weer aanvragen voor werknemers die daadwerkelijk met het weer te maken hebben.

Dagen die niet meetellen voor WW wegens onwerkbaar weer

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

 • Feestdagen
 • Bijzonder verlof
 • Rustdagen
 • Atv-uren en roostervrije dagen
 • Vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen
 • Vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers
 • Dagen waarop uw werknemer in detentie is

E-herkenning

Om de melding en aanvraag bij het UWV te kunnen doen heeft u E-herkenning nodig. Heeft u nog geen e-herkenning, vraag het dan zo snel mogelijk aan en zorg dat de juiste personen binnen uw bedrijf *gemachtigd zijn.

Aanmelden kunt u doen via: www.eherkenning.nl

* Heeft u zelf geen E-herkenning, maar uw accountant of een andere gemachtigde (bijvoorbeeld
iemand die de belastingaangifte doet, of de NOW uitkering voor u heeft geregeld heeft dit wel? Dan kan deze gemachtigde de melding onwerkbaar weer ook voor u doen.