Loonsverhoging voor de CAO Hellende daken

Afgelopen week hebben de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisatie een akkoord bereikt over een loonsverhoging voor de CAO Hellende daken.

  • Per 1 januari 2022 wordt het loon van de werknemer verhoogd met 3%.

De loonsverhoging is niet van toepassing op de werknemer wiens loon 115 procent of meer bedraagt dan de toepasselijke loonschaal.

En de werknemer wiens loon inclusief de loonsverhoging boven de 115 procent uitkomt van de toepasselijke loonschaal heeft recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt.

Dit betekent dus dat een werknemer of;
– geen recht heeft op de loonsverhoging
– recht heeft op deel van loonsverhoging
– recht heeft op de volledige loonsverhoging

Zorg er altijd voor dat uw werknemer in de juiste functiegroep is ingedeeld. Op basis van deze functiegroep zijn de loonschalen vastgesteld.

Uiteraard staat het u geheel vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Een overzicht van de verhogingen zal op korte termijn worden gepubliceerd.