Redactionele wijziging in huidige CAO 2019-2022

De betrokken partijen van de CAO Hellende Daken 2019-2022 hebben een redactionele wijziging doorgevoerd met betrekking tot artikel 28 van de CAO.

Wij willen u via dit bericht hier graag over informeren, omdat deze CAO ook op u betrekking heeft. In lid 5 van artikel 28 van de originele CAO-tekst staat opgenomen dat de loonsverhogingen die elk jaar worden doorgevoerd niet gelden voor mensen die 115% of meer dan de toepasselijke loonschaal verdienen. In de originele tekst werd niet voldoende uitgelegd dat deze bepaling geldt voor alle loonsverhogingen die gedurende de looptijd van de CAO worden doorgevoerd. Om die reden zijn er tekstuele aanpassingen gedaan in de CAO, hierdoor zijn de collectieve afspraken in de branche duidelijk voor iedereen. Door de verduidelijking is de betreffende bepaling terug te vinden in lid 8 van artikel 28 van de CAO. Klik hier om de nieuwe CAO in te zien. Deze is uiteraard ook terug te vinden via www.cao-hd.nl/downloads.