Regeling onwerkbaar weer

Op dit moment heeft Nederland te maken met storm. In de CAO voor Hellende daken is in artikel 38 de regeling arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer opgenomen. Werkgevers die vallen onder de CAO Hellende Daken kunnen onder bepaalde voorwaarden WW aanvragen als er niet gewerkt kan worden wegens ‘onwerkbaar weer’.

Wat houdt de regeling in?

In hoofdlijnen ziet de regeling ‘onwerkbaar weer’ er als volgt uit:

 • Er moet de hele dag sprake zijn van onwerkbaar weer
 • Melden onwerkbaar weer dagelijks vóór 10.00 uur ’s ochtends bij het UWV
  Per werknemer dient het volgende te worden aangegeven;
  – Welk aantal uren op welke werklocatie en voor welk tijdvak er geen werk kan worden verricht
  – De functie van de werknemer
  – De reden waarom er niet gewerkt kan worden
 • Melden kan alleen digitaal met eHerkenning
 • De werknemer mag op de gemelde dagen niet werken. Is er vervangend werk voor de werknemer(s), dan kan er geen WW aangevraagd worden
 • Voor elke categorie van ‘onwerkbaar weer’ gelden wettelijke wachtdagen, dat wil zeggen dat u het loon over deze dagen doorbetaalt
  Let op! De wachtdagen tellen vanaf het moment van melding. Doe de melding op tijd en
  volledig, zo voorkomt u het mislopen van uitkering.
 • De WW-uitkering moet de gehele periode van onwerkbaar weer door u worden aangevuld tot 100% van het loon
 • WW kan alleen worden aangevraagd voor werkdagen

Met betrekking tot vorst, ijzel en/of geldt specifiek:

 • Er gelden wettelijk twee wachtdagen in de periode van 1 november tot en met 31 maart van
  het daarop volgend jaar
 • Er kan ‘vorst’-WW worden aangevraagd en gemeld in de periode van 1 november tot en met 31 maart.

Onwerkbaar weer melden en WW aanvragen

E-herkenning

Om de melding en aanvraag bij het UWV te kunnen doen heeft u E-herkenning nodig. Heeft u nog geen e-herkenning, vraag het dan zo snel mogelijk aan en zorg dat de juiste personen binnen uw bedrijf *gemachtigd zijn.

                                        Aanmelden kunt u doen via: www.eherkenning.nl

* Heeft u zelf geen E-herkenning, maar uw accountant of een andere gemachtigde (bijvoorbeeld iemand die de belastingaangifte doet, of de NOW uitkering voor u heeft geregeld heeft dit wel? Dan kan deze gemachtigde de melding onwerkbaar weer ook voor u doen.

Download artikel 38 CAO Hellende Daken
http://cao-hd.nl/wp-content/uploads/2020/12/Artikel-38-Arbeidsverhindering-vanwege-onwerkbaar-weer.pdf