Digitale RI&E

Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) speciaal voor de Hellende Daken branche ontwikkeld. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan hier gratis gebruik van maken. Met deze RI&E brengt u de arbeidsrisico’s in kaart om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Een goede basis voor uw arbobeleid en om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen.

Is een RI&E verplicht?
De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen en laten toetsen door een deskundige van de RI&E is daar een onderdeel van. Elk bedrijf met 25 werknemers of minder die gebruikt maakt van ons RI&E instrument hoeft deze niet meer te laten toetsen. Wanneer u 25 werknemers of meer in dienst heeft moet u de RI&E wel laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. De erkende branche RI&E van SFHD voldoet aan de wettelijke verplichting.

Aanvragen bedrijfsaccount RI&E
Bij het secretariaat van SFHD kunt u kosteloos een bedrijfsaccount laten aanmaken. U krijgt inloggegevens voor de website www.arbomanagementsysteem.nl. Hier staan een aantal vragenlijsten voor u klaar. Na het invullen van de vragenlijsten begint het werken met het RI&E dossier. Het RI&E dossier omvat de volgende deelmappen:

  • Plan van Aanpak/Acties – Hier komt het bedrijfsspecifieke Plan van Aanpak te staan. Wilt u weten hoe om te gaan met het Plan van Aanpak, dan staat er een e-learning klaar om u uitleg te geven over het document.
  • Vragenlijsten – Deze vragenlijst zijn de bron voor een aantal specifieke onderdelen in deze Risico Inventarisatie & Evaluatie. Na het inloggen kan de werkgevers gelijk beginnen met het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijst dient volledig te worden ingevuld, dit mag ook een negatief antwoord betekenen. Als van een hoofdstuk nog niet alle vragen zijn ingevuld blijft de omlijning van het hoofdstuk grijs en kan er geen vervolg actief of een Plan van Aanpak aangemaakt worden.
  • Beheersmaatregelen – Hier vindt u een lijst met opgevoerde (standaard) beheersmaatregelen.
  • Dossier – Afgeronde acties verdwijnen uit het actieoverzicht en wordt bewaard in de map ‘Dossier’.

Het is mogelijk om rapportages uit te draaien van vrijwel alle gegevens.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht https://cao-hd.nl/2020/07/20/digitale-branche-rie-nu-gratis-beschikbaar/