Waar we voor staan

Voor de leden een goede en werkbare CAO afsluiten. Een CAO die overzichtelijk en leesbaar is en met een verantwoorde loonontwikkeling is. Een CAO die specifiek is afgestemd op de branche hellende daken.

Één van de wensen van de leden was bijvoorbeeld het vergroten van het aantal productieve uren van hun werknemers op jaarbasis. Met deze wens is de CAO-commissie aan de slag gegaan. CAO-partijen zijn overeengekomen dat in januari 2014  5 bovenwettelijke vakantiedagen en 4 roostervrije dagen zijn gekapitaliseerd.

Dit houdt in dat werknemers, sinds 1 juli 2014, voor deze dagen een vaste loonsverhoging ontvangen en deze 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 4 roostervrije dagen zijn vervallen.

Resultaat; het aantal productieve dagen is daarmee met 9 dagen per werknemer, per jaar gestegen.