De werkingssfeer van de CAO Hellende Daken

De CAO geldt voor de sector hellende daken. Hieronder vallen de hellende dakdekkersbedrijven (schubvormige dakbedekking), rietdekkersbedrijven en leidekkersbedrijven. De CAO is er voor zowel medewerkers met een uitvoerende functie als mensen met een ondersteunende functie die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de sector. Lidmaatschap van één van de werkgeversverenigingen is een voorwaarde om van de CAO gebruik te kunnen maken.

Tot de hellende dakdekkersbedrijven, rietdekkersbedrijven en leidekkersbedrijven worden gerekend: ondernemingen die het dakdekken van hellende daken met dakpannen, riet en lei als hoofdactiviteit verrichten. Van een hoofdactiviteit is sprake indien een onderneming tenminste 50 procent van de omzet haalt uit het dakdekken van hellende daken. Het dakdekken van hellende daken omvat alle werkzaamheden die verband houden met het geven van advies over materialen, het leveren en aanbrengen, onderhouden, reinigen of herstellen van dakbedekkingen, daktoebehoren en dakconstructies, waarvoor een grote specialistische kennis van daktechniek is vereist.